XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS DYRYGENTÓW IM. GRZEGORZA FITELBERGA
JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KONKURSÓW WYKONAWCZYCH
THE 11th GRZEGORZ FITELBERG INTERNATIONAL COMPETITION FOR CONDUCTORS
ONE OF THE MOST IMPORTANT PERFORMANCE COMPETITIONS

18-26.11.2023


Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice
+48 32 351 17 19 | info@konkursfitelberg.eu | +48 512 372 015